Контактная информация

Секретарь      
        тел. (4852) 43-42-42    
        e-mail:    yar_crh@mail.ru

исполняющий обязанности главного врача
   Кротов Кирилл Всеволодович
        тел. (4852) 43-42-61           

Заместитель главного врача по медицинской части
   Кротов Кирилл Всеволодович
      тел. (4852) 43-42-42
     
Заместитель главного врача по поликлинической работе 
   Манджликян Артем Ншанович    
       тел.  (4852) 43-86-58
   
Отдел кадров
     тел.  (4852) 43-42-96